Archive for the Päevakohast Category

Delfi: Päästeamet soovitab suitsuandurit kontrollida kord nädalas

Posted in Konsultatsioonibüroo Priit Rattasepp ja Partnerid, Päevakohast, Tuleohtusvahendid, Tuleohutusalased nõuanded on 02/11/2010 by KPRP


Päästeamet tuletab alanud kampaaniaga “Elusid päästab vaid töökorras suitsuandur” meelde, et tulekahju avastamise seade vajab regulaarset kontrolli ja hooldust.

Olemaks kindel, et koju paigaldatud suitsuandur on töökorras tuleb seda kontrollida kord nädalas. Suitsuanduril on testnupp, mida vajutades ja all hoides peab kostuma helisignaal – see näitab, et seade on töökorras.

Et tolmuosakesed suitsuanduris valehäireid ei põhjustaks, tuleb paar korda aastas andurilt tolmu pühkida. Seda võib teha tolmuimeja, tolmuharja või kergelt niisutatud lapiga, teatas päästeameti pressiesindaja.

Suitsuandur on kohustuslik olnud juba rohkem kui aasta, mis tähendab, et paljudes kodudes hakkab tühjaks saama anduri patarei. Patarei tühjenemisest annavad märku minutis korra kuni paar kostuvad hoiatushelid. See tähendab, et patarei tuleks esimesel võimalusel uue vastu vahetada.

Meie soovitame suitsuandureid ka tolmust puhastada iganädalaste kontrollkatsetuste käigus. Andurile ladestuv tolm võib takistada tulekahju põlemisjääkide sisenemist seadmesse, mistõttu andur rakendub pika viivitusega. Nt fotol esitatud tolmune andur avastas tulekahju 25 minutit pika viivitusega. Parim vahend anduri tolmust puhastamiseks on suruõhuaerosool, mida võib leida peaaegu kõigist elektroonikakauplustest.

Lisaks tuletame meelde, et testnupust on võimalik kontrollida vaid patareide ja häiresignaali töökorras olekut. Suitsuanduri reageerimist suitsuosakestele saab siiski kontrollida vaid vastavat suitsuaerosooli kasutades. Kindlasti ei tohi andurit testida koduste vahenditega tekitatud suitsu abil (so küünal, põlev paberitükk vms). Tahmava suitsuga võite anduri tundlikkust oluliselt vähendada. Suitsuaerosoole saab osta hästi varustatud tuleohutusvahendite kauplustest.

Kütmishooaeg algab – küttekehad korda!

Posted in Konsultatsioonibüroo Priit Rattasepp ja Partnerid, Päevakohast, Tuleohutusalased nõuanded with tags , , on 22/08/2010 by KPRP

Esimeste sombuste ilmadega hakatakse hubasuse eesmärgil kaminatesse juba tuld tegema ja pea see aeg käes pole, kus toast rõskuse peletamiseks tekib soov ahju kütta. Seega tasub kutsuda külla korstnapühkija, kes küttekehad üle vaataks. Praegu jõuab vajadusel likvideerida ka eelmise kütteperioodiga tekkinud probleemid – näiteks leida ja parandada praod ja lõhed, mis võivad tõsist tuleohtu põhjustada, aga lihtsalt ka puhastada korstna ja lõõrid sinna kogunenud pigist ja “varesepesadest”.

Päästeameti soovituse kohaselt tuleb aastaringse puiduga kütmise korral kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas. Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini hooldada.

Korstnapühkijate kontaktid leiab Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt, sama lehe kasuliku teabe rubriigist saab teada ka, mida korstnapühkija objektil tegema peab.