Arhiiv: Tuleohutus lastele

Teavitus lastelele tulekahjuandurite kohta

Posted in Konsultatsioonibüroo Priit Rattasepp ja Partnerid, Tuleohtusvahendid, Tuleohutus lastele, Tuleohutusalased nõuanded with tags , , , on 08/01/2010 by KPRP

Youtube’s leiab mitmeid multikaid ja lastesaateklippe, mis tutvustavad lastele tulekahjuandurite vajalikkust ja kasutamist.  Alljärgnevalt mõned neist. Aga esmalt, kuigi tulekahjuandureid on väga erinevaid ja nende kasutamisest on võimalik pikalt rääkida, on põhiline, mis vajalik inimestele selgeks teha kokku võetav üpris lühidalt.

Miks vajalik

Tulekahjuandur on õige kasutamise korral valmis avastama tulekahju siis kui Sina seda pole – siis kui Sa magad, siis kui tulekahju on teises ruumis või siis kui tulekahju asemel on alles tuleoht. Tulekahjuandur on vajalik ning päästab elusid.

Kuhu paigutada

Tulekahjuanduri õige koht on laes, soovitavalt ruumi keskosas. Andur on vajalik kõigis eluruumides, välja arvatud köök ning vannituba, kus ruumi funktsioonist tulenevalt on põhjuseta häirete tõenäosus väga kõrge.

Kuidas hooldada

Anduritesse koguneb kergesti tolm, mistõttu väheneb andurite reageerimiskiirus. Selleks, et olla kindel anduri töökorras olekust, tuleks andureid iganädalaselt puhastada. Hästi sobivad anduritest tolmu välja puhumiseks kõikvõimalikud suruõhkaerosoolid, sellise vahendi puudumisel võib aga kasutada ka kõige tavalisemat klistiiripritsi.

Ka korraliku anduri hoolduse juures on aegajalt otstarbekas anduri toimimist kontrollida. Tulekahjuanduri välisküljel paikneb testnupp, millele vajutades on võimalik kontrollida seadme töökorras olemist – pärast testnupu vajutamist peab rakenduma paari sekundi möödudes tulekahjuhäire signaal, mis katkeb pärast nupu vabastamist. Siiski ei anna testnupust vallanduv signaal teile kindlust, et andur reageerib tulekahju korral piisava kiirusega. Selle testimiseks tuleks kasutada suitsu- või vingugaasiaerosoole.

Kuidas anduri käivitumisel käituda

Selleks, et kodus või ka töökohas, õnnetusi vältida on vajalik enda jaoks käitumine tuleohu korral läbi mõelda. Kindlasti pole õige teguviis esimese asjana anduri vaigistamine – selliselt käitudes võib kellelgi teisel häire kuulmata jääda ja see võib päris tuleohu korral tõsiseid tagajärgi kaasa tuua. Kui Teil on lapsed, selgitage neile kindlasti, mis nad tegema peavad kui tulekahjuandur häiret annab. Kas ta teab, kuidas helistada päästeameti häirekeskusesse ja kas tal on koht, kuhu ohu möödumiseni varju minna.

Aga nüüd multikad: Esmalt loomulikult Jussi multikas, ehk Mõmmi saab koju suitsuanduri

 • Miks vajalik OK
 • Kuhu paigutada OK
 • Kuidas hooldada puudu: mainitakse, et aparaat töötab patareidel, kuid et neid on tarvis vahetada ei räägita.
 • Kuidas käituda puudu: mainitakse, et tuleb olla tähelepanelik?

Saksamaal Nordrhein-Westfalen-i Ehitus- ja Transpordiministeeriumi tuleohutuskampaania

 • Miks vajalik OK
 • Kuhu paigutada OK
 • Kuidas hooldada OK
 • Kuidas käituda puudu: ei tule isegi tähelepanelik olla.

Greater Manchester Fire Brigade’i teavituslaul, mis ilmselt? on olnud lõbus tegijatele, kuid kaheldava väärtusega sõnumi lastele kohalejõudmise osas…

 • Miks vajalik ?
 • Kuhu paigutada?
 • Kuidas hooldada ?
 • Kuidas käituda ?

USA National Fire Prevention Association tuleohutusnädala kampaaniamultikas.

 • Miks vajalik OK
 • Kuhu paigutada OK
 • Kuidas hooldada OK
 • Kuidas käituda OK – lisaks räägitakse ka kodusest evakuatsiooniplaanist ja -õppusest.

Eesti Jussi multikas pole kindlasti kõige hullem. Aga kõige õpetlikum on siiski Doofus.

Asjalikud on ka teised NFPA teavitusmultikad, vaadake neid koos lastega!